Aanbesteding

Hulp bij het formuleren van
uw eisen voor aanbesteding

Voor de realisatie van nieuwbouw werkt u met een aanbestedingsdocument waarin uw wensen en eisen zijn vastgelegd. Op het gebied van veiligheid betreft dit vaak de verschillende installaties voor inbraak- en brandbeveiliging, toegangscontrole, rook- en warmte afvoer, datanetwerken, etc.

Het is noodzakelijk dat de gebruiker van de locatie betrokken is bij het opstellen van deze eisen. Daarnaast zijn er diverse partijen die hierin een rol spelen. Denk hierbij aan gespecialiseerde projectontwikkelaars, bouwbedrijven, architecten en bouwteams. Al deze partijen kunnen een verantwoordelijkheid hebben bij het aanbestedingsdocument en het aanbestedingstraject.

Dienstverlening voor aanbestedingen

Bureau Derksen kan verschillende rollen spelen bij uw aanbestedingstraject: van inhoudelijke expert op het gebied van veiligheid, tot en met de begeleiding van de uitvoering en de beheersfase van uw installaties:

  1. Opstellen van eisen (PvE, bestek, onderhoudsplannen)
  2. Reviewen van opgestelde eisen
  3. Begeleiden van de aanbesteding
  4. Beheersfase, rapportages en verbeteracties

Omdat er geen twee situaties gelijk zijn, willen we graag met u in contact komen om te bekijken wat we voor u kunnen betekenen. Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking, waarbij we graag een licht laten schijnen over uw opgave en uitdaging.

> Een afspraak maken