Quickscans & testen

Quickscan goed hulpmiddel
ter beoordeling en voor input

Zoals de naam ‘quickscan’ aangeeft wilt u snel een idee krijgen over de voor een situatie benodigde aanpassingen. Het kan hierbij gaan om de algehele veiligheidssituatie binnen uw bedrijf, maar ook voor specifieke vragen op het gebied van inbraak, brand of beschermingsmaatregelen kunnen wij een scan voor u uitvoeren.

De start van de scan is een bespreking over uw vragen en wensen, gevolgd door een inspectie op locatie. Aan de hand van aandachtspunten en de relevante wet- en regelgeving bekijken wij de situatie. Bij het bepalen van de omvang van de scan, spelen het belang en de risico’s voor uw onderneming een belangrijke rol.

Reikwijdte van de rapportage

Een quickscan kan als eindresultaat dienen, maar ook als start voor een verbeterings- of beheerstraject. Bureau Derksen is gecertificeerd voor het afgeven van rapportages op het gebied van (brand)beveiliging. Het uitvoeren en uitwerken van een simpele scan is al mogelijk vanaf een halve werkdag. Het doel en nut van de scan zijn maatgevend voor het benodigde tijdsbeslag.

Wilt u meer weten over een scan of inspectie? Neem dan contact met ons op voor een kennismakingsgesprek of een eerste kostenindicatie naar aanleiding van uw wensen.

> Een afspraak maken